Daruna.org » เกี่ยวกับดรุณา » เพลง » ดรุณายามเย็น

เพลงดรุณายามเย็น

อีเมล พิมพ์ PDF


เนื้อเพลง ดรุณายามเย็น

ดรุณา ยามเย็น
เด่นฟ้าเป็น คู่เดือนดารา
ดูแวววับ ระยับตา
ลมโชยมาพา ชื่นอารมณ์

ดรุณา มองตระการ
งามตระหง่าน สง่าสม
เป็นบ้านเรา เราชื่นชม
สำราญภิรมย์กัน อยู่ทุก คืนวัน

* ชาวเราจง ร่วมสามัคคี
เหมือนน้องพี่ สมานฉันท์
เราจิตหนึ่ง เป็นใจเดียวกัน
เพื่อสร้างสรรค์ คุณงามความดี

ดรุณา ของเรา
เราจะเฝ้า เชิดชูศักดิ์ศรี
ให้เกียรติฟุ้ง รุ่งเรืองทวี
เป็นศรีอยู่ คู่ฟ้าดิน
(ซ้ำ *)

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์