Daruna.org » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวสารสำหรับครู

ข่าวสารสำหรับครู

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศการแต่งกายเสื้อผ้าไทยสีเหลือง นางนฉัตร์ชญาน์ แย้มศรีบัว 199
2 ข้อมูลแจ้งการประชุมครู ประจำเดือนมิถุนายน 2559 นายสุธรรม การะเกตุ 222
3 ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ การแข่งขันฟุตบอลครูชาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 267
4 ยินดีครูดีเด่นของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ครูนฉัตร์ชญาน์ แย้มศรีบัว 464
5 ประกาศ/เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์ 1040
6 ประกาศโรงเรียนดรุณาราชบุรี เรื่องการแต่งกายครู ครูนฉัตร์ชญาน์ แย้มศรีบัว 326
7 กำหนดการแต่งกายครู วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558 ครูนฉัตร์ชญาน์ แย้มศรีบัว 306
8 กำหนดการเดินเทิดพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องด้วยวันแม่แห่งชาติ ครูนฉัตร์ชญาน์ แย้มศรีบัว 437
9 การแต่งกายของคุณครูในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ครูนฉัตร์ชญาน์ แย้มศรีบัว 307
10 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ครูนฉัตร์ชญาน์ แย้มศรีบัว 828
11 แบบสังเกตการสอน เพื่อพัฒนาและการเรียนรู้ ครูภัสสร เอมโกษา 380
12 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของครู ปีการศึกษา 2557 ครูภัสสร เอมโกษา 568
13 ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 ครูนฉัตร์ชญาน์ แย้มศรีบัว 594
14 กำหนดการใส่เสื้อสีเหลืองผ้าไทย ครูนฉัตร์ชญาน์ แย้มศรีบัว 343
15 หน้าที่ครูประจำชั้นบริบาล และอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์ 500

หน้า 1 จาก 5

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์