Daruna.org » ข่าวสารและกิจกรรม » คณาจารย์

กิจกรรมของคณาจารย์โรงเรียนดรุณาราชบุรี

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เดินเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 491
2 ประชุมติดตามความก้าวหน้า และการดำเนินการ ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 372
3 พิธีมิสซาขอพรพระสำหรับนักเรียน ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 433
4 STEM Education กับ การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 557
5 วจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าเปิดปีการศึกษา 2559 ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 603
6 พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 312
7 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558 ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 385
8 รางวัลครูดี ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 542
9 มุ่งมั่นพัฒนาสู่การศึกษาด้วยเมตตาธรรม ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 338
10 วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2559 ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 528

หน้า 1 จาก 9

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์