Daruna.org » เกี่ยวกับดรุณา » เพลง » หนึ่งเดียวใจเดียว

เพลงหนึ่งเดียวใจเดียว

อีเมล พิมพ์ PDF


เนื้อเพลง หนึ่งเดียวใจเดียว

หนึ่งเดียว ใจเดียว หนึ่งเดียว ร่วมเกลียวสัมพันธ์
สมัครสมาน จับมือกันเดินหน้าไป
สู่ที่หมายใฝ่ใจ คือความสามัคคี
ร่วมยินดีที่เรามี จิตใจเดียวกัน

ตั้งใจจะร่วมทุกข์ ร่วมสุขทุกครา
จะเชิดชูความหมาย แห่งชีวิตเรา
ยามทุกข์ยามเศร้า เราเคล้าคลอให้น้ำใจ
แม้วันห่างไกล จำฝันใจส่งถึงกัน

หนึ่งเดียวใจเดียว หนึ่งเดียว ร่วมเกลียวสัมพันธ์
สมัครสมาน จับมือกันเดินหน้าไป
สู่ที่หมายใฝ่ใจ คือความสามัคคี
ร่วมยินดีที่เรามี จิตใจเดียวกัน

พวกเราทั่วกันล้วน ร่วมศาสน์ชาติไทย
ใช่อื่นไกล เป็นน้องพี่ควรชิดใกล้
ผิดนิดพลาดหน่อย จงยกไปไม่ถือทัณฑ์
สองมือเกี่ยวกัน เธอฉันเราพี่น้องกัน

หนึ่งเดียวใจเดียว หนึ่งเดียว ร่วมเกลียวสัมพันธ์
สมัครสมาน จับมือกันเดินหน้าไป
สู่ที่หมายใฝ่ใจ คือความสามัคคี
ร่วมยินดีที่เรามี จิตใจเดียวกัน

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์