Daruna.org » ข่าวสารและกิจกรรม » แผนกอนุบาล

แผนกอนุบาล

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรม ประเมินการไหว้ 18 มิถุนายน 2016 ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 454
2 กิจกรรม จุลินทรีย์ EM 18 มิถุนายน 2016 ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 401
3 กิจกรรมวันไหว้ครู แผนกอนุบาล 17 มิถุนายน 2016 ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 722
4 ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกสอน ปี 4 เอกการศึกษาปฐมวัย 9 มิถุนายน 2016 ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 454
5 อำลานักศึกษาฝึกสอนปี 3 ปีการศึกษา 2559 9 มิถุนายน 2016 ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 426
6 เสริมสร้างพัฒนาการเพื่อดูแลนักเรียนทุกคนด้วยความเอาใจใส่ร่วมกัน 8 มิถุนายน 2016 ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 290
7 ต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนปีการศึกษา 2559 แผนกอนุบาล 25 พฤษภาคม 2016 ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 452
8 วจนพิธีกรรมขอพรพระเปิดปีการศึกษาแผนกอนุบาล 19 พฤษภาคม 2016 ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 515
9 พิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 3 14 มีนาคม 2016 ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 392
10 มอบทุนการศึกษา 20 มกราคม 2016 ทีมข่าวโรงเรียนดรุณาราชบุรี 370

หน้า 1 จาก 12

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์