Daruna.org » หน้าหลัก
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น.

กิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2559

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่2559 เพื่อมอบความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่บุคคลสำคัญต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกับทางโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอด ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีจึงจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขเพื่อเป็นการอวยพรและขอพรพระเพื่อให้ท่านทั้งหลายมีความสุขตลอดปี 2559
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดไฟคริสต์มาส เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2016

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดพิธีเปิดไฟคริสต์มาส เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2016 โดยมี บาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก เจ้าอาวาสรอง อาสนวิหาร นักบุญ ยอห์น บอสโก ราชบุรี บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นประธานพิธีเปิดไฟคริสต์มาส เพื่อเตรียมจิตใจในการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2016 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ในกิจกรรมครั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู ไทยและต่างประเทศ และนักเรียนประจำโรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมวจนพิธีในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ MIS School

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ MIS School สำหรับคุณครู เมื่อวันที่ 11-12 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยการอบรมในครั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการสำหรับครูผู้สอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ที่คุณครูสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากคุณครูทุกท่านเป็นอย่างมาก และบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนดรุณาราชบุรี
อ่านเพิ่มเติม...

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ครั้งที่ 15 ของโรงเรียนในสังกัดสังฑมณฑลราชบุรี ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม 10 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนดรุณาราชบุรี, โรงเรียนวีรศิลป์, โรงเรียนธีรศาสตร์, โรงเรียนอนุชนศึกษา, โรงเรียนเทพวิทยา, โรงเรียนเทพินทร์พิทยา, โรงเรียนดรุณานุเคราะห์, โรงเรียนดำเนินวิทยา, โรงเรียนวันทามารีอา, โรงเรียนเรืองวิทย์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...

เดินเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ โดยมี นางสาวนราภรณ์ จุลลาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการประถม เป็นตัวแทนผู้บริหาร เข้าร่วมขบวนการเดิน เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี" เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยจัดตั้งขบวน ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี และเดินไปจนถึงค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง เพื่อร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างพร้อมเพียงกัน การจัดงานครั้งนี้ยังมีการจุดพลุเพื่อเฉลิมฉลองจำนวน 999 ดอก อีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (แผนกอนุบาล)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมี บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน บาทหลวงไพศาล ยอแซฟ อธิการบ้านเณรราชบุรี บาทหลวง สนธยา ไทยสนธิ รองอธิการ/ผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม และ ซิสเตอร์ลัดดา ทะนุผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล ร่วมเป็นประธานในพิธีและมีตัวแทนคุณพ่อร่วมงานมากมาย กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30-10.00 น. ณ อาคาร4 แผนกอนุบาล ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับพระคุณของพ่อ มีการแสดงต่างๆที่น่ารักมากมาย กิจกรรมครั้งนี้จัดเพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และตัวแทนคุณพ่อ ร่วมกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อคุณพ่อ
อ่านเพิ่มเติม...

วันพ่อแห่งชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมี บาทหลวง สนธยา ไทยสนธิ รองอธิการ/ผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม บาทหลวง สมเกียรติ จูรอด รองอธิการแผนกมัธยม และ ซิสเตอร์ลัดดา ทะนุผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล ร่วมเป็นประธานในพิธีและมีตัวแทนคุณพ่อร่วมงานมากมาย เมื่อ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30-12.00 น. ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และตัวแทนคุณพ่อ ร่วมกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อคุณพ่อ
อ่านเพิ่มเติม...

เอกชนราชบุรีอบรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี จัดอบรม ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี “การบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี มีโรงเรียนเข้าร่วมอบรมสามสิบโรง รวมจำนวนผู้อบรมมากกว่าแปดร้อยคน คน บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ ประธาน ปส.กช.และนากยกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดใจความสำคัญว่า
อ่านเพิ่มเติม...

มอบเกียรติบัตรความซื่อสัตย์

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกมัธยมมอบเกียติบัตรความซื่อสัตย์ “ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน” แก่ นางสาวอัจฉรา วิเศษรจนา และ นางสาววรรณิภา บุตรชื่น นักเรียนเก็บเงินจำนวนมากได้และนำส่งมอบคืนเจ้าของ มอบให้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหาร ครู นักเรียนดรุณารชบุรี ร่วมชื่นชมในความดีของนักเรียนทั้งสองคน
อ่านเพิ่มเติม...

ดรุณาราชบุรีบริจาคโลหิตผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
สภานักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยฝ่ายอภิบาลโรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมบอสโก 1 โรงเรียนดรุณาราชบุรี วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นางสาวนวพรรณ ทองเก่งกล้าประธานสภานักเรียน และกรรมการสภานักเรียนให้การต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดและครู นักเรียน ผู้ปกครองที่ร่วมบริจาคโลหิต จำนวนผู้บริจาคโลหิต จำนวน 82 ราย รวม 32,800 ซี.ซี. โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดให้มีการบริจาคโลหิตปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โอกาสวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 10 จาก 71

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์