Daruna.org » หน้าหลัก
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น.

กิจกรรมวันเด็ก (แผนกอนุบาล)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
แผนกอนุบาลโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับบรรดาเด็กๆ เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีการอ่านสารนายกรัฐมนตรี พอเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คำขวัญวันเด็ก “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” ต่อจากนั้น มีการแสดง เต้นแอโรบิค ของระดับประถม แล้วจึงต่อด้วยรายการดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

โล่เกียรติคุณเด็กดีเด่น

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้มอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติและทุนการศึกษา แก่เด็กหญิงนิจสิรี คนงาน ซึ่งได้รับคิดเลือกเป็นเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 มอบรางวัลโดย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในวันเสาร์ทื่ 9 มกราคม 2559 ณ หอประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม...

เด็กดรุณาหมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคต

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โอกาสวันเด็กแห่งชาติ เด็กดรุณามีความสนุกสนานและแบ่งปันน้ำใจ และย้ำเตือนตนเองจากคำ ขวัญของนายกรัฐมนตรี “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” โรงเรียนดรุณาราชบุรีในการหล่อหลอมเด็กดรุณาพัฒนาศักยภาพสู่ชีวิตอนาคต โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 โดยจัด
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมสร้างเสริมทักษะชีวิต

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
อบรมสร้างเสริมทักษะชีวิตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนนารีวิทยา(นักเรียนชาย) และโรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ หอประชุมเซนต์ปอล คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ และทีมวิทยากรของดรุณาราชบุรี นักเรียนเรียนรู้การรู้เท่าทันสังคมปัจจุบันด้วยกระบวนการไตร่ตรอง การดำเนินชีวิตอยู่กับครอบครัว และการศึกษาต่อในระดับมัธยม
อ่านเพิ่มเติม...

น้ำใจเด็กดรุณาสู่ชุมชนวัดแม่พระฟาติมา

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
นักเรียนจิตอาสามัธยมปลายดรุณาราชบุรีส่งมอบน้ำใจสู่ชุมชนวัดคาทอลิกแม่พระฟาติมาโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยการจัดกิจกรรมและเกม การแสดงดนตรี การมอบของขวัญแก่เด็ก เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอาหารแห้งสำหรับครอบครัว
อ่านเพิ่มเติม...

ฟื้นฟูจิตตารมณ์ครูโรงเรียนคาทอลิก

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
บาทหลวง ผศ. วัชศิลป์ กฤษเจริญ ให้การอบรมครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อการฟื้นฟูจิตตารมณ์ครูโรงเรียนคาทอลิก วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ หอประชุมเซนต์ปอล โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย โรงเรียนดรุณาราชบุรีใช้เป็น
อ่านเพิ่มเติม...

งานเลี้ยงสังสรรค์วันคริสต์มาสประจำปี 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์วันคริสต์มาสประจำปี 2558 แด่คุณครูทุกท่าน ณ โดมหน้าอาคารเซนต์ปีเตอร์ ช่วงเช้าเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีกิจกรรมส่งมอบความสุขจากคณะครู และบุคลกร แก่คณะผู้บริหารด้วยการมอบของขวัญ และกล่าวอวยพร ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ต่อด้วยกิจกรรมจับรางวัลเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขแก่คณาจารย์ พนักงาน ของโรงเรียนดรุณาราชบุรีทุกคน ภายในงานมีการร่วมร้องเพลงจากคุณครูแต่ละแผนก ทั้งคุณครูอนุบาล คุณครูประถม คุณครูมัธยม และคุณครูต่างประเทศ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานและอบอุ่น
อ่านเพิ่มเติม...

คริสต์มาสดรุราราชบุรี 2015 "คริสต์มาสแห่งความเมตตา สู่ ประชาคมอาเซียน" (คืนวันที่ 24 ธ.ค. 58)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานคริสต์มาส ประจำปี 2558 "คริสต์มาสแห่งความเมตตา สู่ ประชาคมอาเซียน" เป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 และในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 20.00 น. ณ โดมหน้าอาคาร 2 ได้มีพิธีเปิด โดยมี บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง มนิราช อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี นายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 พันตำรวจเอกอาคเนย์ แดงด้อมยุทธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี และนายณรงค์ ไพศาลทักษิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวส่งความสุข
อ่านเพิ่มเติม...

คริสต์มาสดรุราราชบุรี 2015 "คริสต์มาสแห่งความเมตตา สู่ ประชาคมอาเซียน" (คืนวันที่ 23 ธ.ค. 58)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานคริสต์มาส ประจำปี 2558 "คริสต์มาสแห่งความเมตตา สู่ ประชาคมอาเซียน" เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2558 เป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 กิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งการเปิดร้านของนักเรียน การแสดงบนเวทีในชุดต่างๆของแต่ระดับชั้น การสอยดาวเพื่อการกุศล การแข่งขันบาสเกตบอล และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปอย่างล้นหลาม โดยสามารถชมภาพบรรยากาศในงานด้านล่าง
อ่านเพิ่มเติม...

วจนพิธีกรรมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสคริสต์มาสปี 2015

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่2559กิจกรรมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสคริสต์มาส เปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม และแสดงความกตัญญูและส่งความสุขคริสต์มาส ปี 2015 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ การจัดงาน ในวันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2558 ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดงานดังนี้คือ
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 9 จาก 71

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์