Daruna.org » หน้าหลัก
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น.

ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2553 ร.ร. ดรุณาราชบุรีจัดประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เพื่อชี้แจงถึงแนวทางการจัดการศึกษา และแนวปฏิบัติของโรงเรียน ในการพัฒนานักเรียนให้ เก่ง ดี มีสุข ตามปรัชญา "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข" และให้ผู้เรียนมีความสามารถให้การคิด ...การสื่อสาร ...การแก้ปัญหา ...การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม...

คุณพ่อจำเนียร จิตเสรีวงศ์เข้ารับโล่รางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ

บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการ-ผู้อำนวยการ ร.ร.ดรุณาราชบุรี เข้ารับโล่รางวัล และเกียรติบัตร "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี 2553 สาขาบริหารการศึกษา จาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานในพิธี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โครงการธนาคารแห่งความดี และนิตยสารเส้นทางไทย ที่ห้องคอนเวนชั่นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553

อ่านเพิ่มเติม...

ชนะการประกวดการเขียนจดหมาย

อีเมล พิมพ์ PDF

ชนะการประกวดการเขียนจดหมาย ประเภทเยาวชนระหว่างประเทศ ประจำปี 2552 ภายใต้หัวข้อ "Write a letter to someone to explain how decent working conditions can lead to a better life" จัดโดย บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ได้ให้สำนวนของ ด.ญ.ธนินท์ธร ศิริเลิศลักษณา นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลที่ 2 เพียงรายเดียว ได้เงินรางวัล 2,000 บาท และสมุดตราไปรษณียากร 1 เล่ม นายสมเจตน์ วายุภาพ ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี ด้านบริหาร ได้ให้เกียรติมอบรางวัล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552

ชนะเลิศเหรียญทอง รายการ "เก่งยกห้อง"

อีเมล พิมพ์ PDF

นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง รายการ "เก่งยกห้อง" ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2552 เวลา 16.05-17.00 น. ทางทีวีช่อง 9

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างประเทศ

อีเมล พิมพ์ PDF

English is everywhere

การให้การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โรงเรียนเป็นแหล่งสร้างชีวิต สร้างจิตใจ และสร้างปัญญา

ภาษา เป็นเครื่องมือสื่อความหมาย

อ่านเพิ่มเติม...

Merry Christmas & Happy New Year

อีเมล พิมพ์ PDF

คุณพ่ออธิการ พร้อมคณะผู้บริหาร และนักเรียน ไปส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่... เพิ่มกำลังใจ...

อ่านเพิ่มเติม...

นโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐ

อีเมล พิมพ์ PDF

          โรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าร่วมโครงการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดกฏเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน เป็นดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ด้วยรักและผูกพัน ให้กำลังใจกัน เพื่อร่วมแรง ร่วมใจกันพัฒนาสังคม ให้ยั่งยืนต่อไป

อีเมล พิมพ์ PDF

โอกาสที่บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ มารับตำแหน่ง อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้มีบุคคลสำคัญมาแสดงความยินดี ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

วิกฤตเศรษฐกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

          เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ... ทุกคนต้องช่วยกันประหยัด ประเทศต่างๆ ทั่วโลก กำลังประสบวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และจริยธรรม โรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน ได้ช่วยอบรม และสอนลูกหลานของท่าน :

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 71 จาก 71

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์