Daruna.org » หน้าหลัก
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น.

ฮีโร่เยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
“นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนห้อง 3 ห้องเรียน (ม.1/1 ม.1/2 ม.1/8) ร่วมอบรมโครงการ “ฮีโร่เยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด” ความรู้ความเข้าใจแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการเข้าร่วมฐานกิจกรรม
อ่านเพิ่มเติม...

ชุดสยามมยุราชนะเลิศการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จังหวัดราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
“ชุดสยามมยุรา”รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์       จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
อ่านเพิ่มเติม...

ดรุณาราชบุรี คว้ารางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม Act out loud season 3

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ทีมวาด จากโรงเรียนดรุณาราชบุรีคว้าโล่รางวัล การได้รับเลือกเข้ารอบ 12 ทีม สุดท้ายของประเทศ ไทย โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Act out loud season3 และรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม
อ่านเพิ่มเติม...

ดรุณาคว้ารางวัลรองชนะเลิศฟุตบอลรุ่นอายุ 15 ปี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
นักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรีรุ่นอายุ 15 ปี รับรางวัลรองชนะเลิศฟุตบอล การแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬา “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติด” จังหวัดราชบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยมีบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด และบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการโรงเรียนร่วมชมการแข่งขัน นักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรีเป็นนักเรียนชุดนี้ที่อยู่ในการดูแลของ NNK อาคาเดมี ประกอบด้วย
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เนื่องด้วยวันที่ 31 พฤษภาคม ปี 2559 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีคำขวัญว่า ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโลก ( Get ready for plain packaging ) เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ในระยะสั้น ผลกระทบในระยะยาว และผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลรอบข้าง ครูสุธรรม การะเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนดรุณาราชบุรี พร้อมด้วยสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยจัดกิจกรรม
อ่านเพิ่มเติม...

วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษาที่ 1/2559

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เนื่องด้วยโอกาสเปิดปีการศึกษาที่ 1/2559 โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยม และประถม จัดกิจกรรม วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษาที่ 1/2559 เพื่อเป็นการขอพรแด่แม่พระประจำอาคารเรียนโดยผ่านผู้แทน ทั้งคณะครู นักเรียน บุคลากร ภายในโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวง ด.ร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ ,บาทหลวงไพศาล ยอแซฟ อธิการบ้านเณรราชบุรี,บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการแผนกประถม , บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการแผนกมัธยม เป็นประธานในการประกอบพิธีกรรม เมื่อวันที่ 24,25 พ.ค. ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนปีการศึกษา 2559 แผนกอนุบาล

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกปฐมวัย จัดพิธีต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนปี 3 และ ปี 5 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 19 คน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในการต้อนรับนี้ ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้คุณครูนงเยาว์ แสนกมล เป็นตัวแทนของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนกล่าวต้อนรับ และได้ให้เด็กนักเรียนในชั้นที่นักศึกษาฝึกสอนเข้าสอน เป็นตัวแทนในการมอบมาลัยต้อนรับให้กับนักศึกษาทุกคน
อ่านเพิ่มเติม...

ดูแลนักเรียนทุกคนด้วยความเอาใจใส่ร่วมกัน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยม ๑ มัธยม ๔ และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับมัธยมปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม เซนต์ปอล ระดับมัธยมต้นช่วงเช้า และระดับมัธยมปลายช่วงบ่าย ปีนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ๒,๐๗๘ คน โดยเป็นนักเรียนเข้าใหม่จำนวน ๔๐๐ คน การประชุมได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
อ่านเพิ่มเติม...

นักเรียนห้องเรียนพิเศษไอซีทีสร้างสติกเกอร์ไลน์ขายเพื่อคนพิการ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้มีการจัดกิจกรรม DARUNA ICTA CAMP # 5 "STICKER LINE" เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะทางด้านการสร้าง Sticker Line และนักเรียนยังสามารถนำทักษะเหล่านั้นไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีจะนำรายได้ในส่วนของการขาย Sticker Line ไปบริจาคให้กับผู้พิการทางด้านร่างกาย โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดห้องเรียนพิเศษไอซีทีเพื่อพัฒนานักเรียนที่สนใจพิเศษ จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น การใช้คิดค้นสร้างนวัตกรรม เรียนรู้สู่อาชีพ และเป็นโรงเรียนแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมไอซีที
อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสัมมนาก่อนการตรวจ นิเทศ และติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสัมมนาเพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมรับการตรวจ นิเทศ และติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน ในส่วนภูมิภาค ผู้บริหาร และครู/เจ้าหน้าที่โรงเรียนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนและงานทะเบียนของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคา พ.ศ.2559 ณ หอประชุมโรงเรียนนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วมการอบรม 8 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 450 คน
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 4 จาก 71

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์