Daruna.org » หน้าหลัก
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น.

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสถานศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสถานศึกษา เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 59 ณ หอประชุมพลเอกชัยสิทธ์ เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะกล้าคิด กล้าแสดงออก เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำในสถานศึกษา
อ่านเพิ่มเติม...

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
อ่านเพิ่มเติม...

นักกีฬายอดเยี่ยมการแข่งขันว่ายน้ำราบสิบเอ็ด

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวหงลดา โขจุลธรรม และ เด็กหญิง ปาลิดา โขจุลธรรม รับรับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 1 การแข่งขันว่ายน้ำรายการราบสิบเอ็ดแชมป์เปี้ยนชิพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
อ่านเพิ่มเติม...

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกสอน ปี 4 เอกการศึกษาปฐมวัย

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาลจัดพิธียินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกสอน ปี 4 เอกการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 แผนกปฐมวัย ได้ต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนปี 4 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 8 คน
อ่านเพิ่มเติม...

อำลานักศึกษาฝึกสอนปี 3 ปีการศึกษา 2559

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาลจัดพิธี อำลานักศึกษาฝึกสอนปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่นักศึกษาฝึกสอนชั้นปี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์การเป็นครูผู้ช่วย
อ่านเพิ่มเติม...

เสริมสร้างพัฒนาการเพื่อดูแลนักเรียนทุกคนด้วยความเอาใจใส่ร่วมกัน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่แผนกอนุบาล ปีการศึกษา 2559 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม เซนต์ปอล การประชุมได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ และดูแลนักเรียนทุกคนด้วยความเอาใจใส่ร่วมกับผู้ปกครอง
อ่านเพิ่มเติม...

มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อดูแลนักเรียนทุกคนด้วยความเอาใจใส่ร่วมกัน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุม เซนต์ปอล การประชุมได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอกย้ำว่า ดรุณาราชบุรี มุ่งสรรหาอาหารที่มีคุณภาพและประโยชน์เพื่อ ดูแลนักเรียนทุกคนด้วยความเอาใจใส่ร่วมกับผู้ปกครอง
อ่านเพิ่มเติม...

ดรุณาคว้ารางวัลรองชนะเลิศฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
นักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี รุ่นอายุ 12 ปี (ระดับประถมศึกษา ) รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬา “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติด” จังหวัดราชบุรี ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ เมืองราชบุรี
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมิสซาขอพรพระสำหรับนักเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมพิธีมิสซาขอพรพระ ปีการศึกษา 2559 โดยบาทหลวง ดร. สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี “ครูดรุณาราชบุรีมีหน้าที่อบรมดูแลเอาใจใส่ชีวิตนักเรียน หน้าที่ประการหนึ่งคือการภาวนาเพื่อเด็ก”
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 3 จาก 71

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์