Daruna.org » หน้าหลัก
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น.

ดรุณาวัยใส ใส่ใจประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรม "ดรุณาวัยใส ใส่ใจประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน" เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยทางโรงเรียนกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสภานักเรียนแผนกประถมศึกษา โดยนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลงคะแนนเลือกตัวแทนเพียง 1 เดียวที่จะทำหน้าที่สภานักเรียนต่อไป
อ่านเพิ่มเติม...

ดรุณารวมพลังเชียร์สุดใจห่างไกลยาเสพติด

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยม ร่วมแสดงโชว์กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ในกิจกรรม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
อ่านเพิ่มเติม...

เดินเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม เดินเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
อ่านเพิ่มเติม...

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
งานลูกเสือโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วม 480 คน ผู้กำกับลูกเสือ 20 คน โดยใช้สถานที่เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นค่ายลูกเสือสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-11 มิถุนายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม ประเมินการไหว้

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม "ประเมินการไหว้" เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมา ของเด็กนักเรียนทุกคนที่มาเรียนในวันดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนไหว้สวย และถูกต้อง โดยซิสเตอร์ลัดดา ทะนุผล เป็นผู้ประเมิน
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม จุลินทรีย์ EM

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม "การทำจุลินทรีย์ EM " เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมา เพื่อให้เด็กๆจะได้รู้ถึงวิธีทำจุลินทรีย์ EM อย่างง่ายๆ และประโยชน์ของจุลินทรีย์
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันไหว้ครู แผนกอนุบาล

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม "วันไหว้ครู ด้วยรัก และเมตตา ศิษย์" เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความเคารพ ที่ศิษย์มีแก่คุณครู ของตน
อ่านเพิ่มเติม...

ดรุณามุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ยินดีต้อนรับการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมา โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้เดินสำรวจและเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน พร้อมกับยุวทูตตัวน้อย
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี จัดการประชุมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 59 ณ หอประชุมเซนต์ปอล เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานทางการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมติดตามความก้าวหน้า และการดำเนินการ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมประชุม "ติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินการ" เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 59 ณ หอประชุมเซนต์ปอล เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตั้งแต่เปิดปีการศึกษา 1/2559
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 2 จาก 71

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์