Daruna.org » รอบรั้วขาวแดง » ปี 2016 » 59ปี ดรุณาราชบุรี ก้าวแห่งความสุข

59ปี ดรุณาราชบุรี ก้าวแห่งความสุข

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
วันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี ปี 59 “ก้าวแห่งความสุข” เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 สมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน


             โดย พ.ต.อ.อาคเนย์ แดงด้อมยุทธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรีและกรรมการบริหารสมาคม โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดย บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ และครู บุคลากร นักเรียน ร่วมจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ภายใต้ปณิธานผู้ก่อตั้งโรงเรียน “ภายใต้ร่มเงาของหออันสูงเด่นนี้ เด็กๆ ราชบุรีจะพบแต่ความรู้ในระดับสูง ศีลธรรมในระดับเด่น”             การจัดงานเพื่อโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพรต่อดรุณาราชบุรี ระลึกคุณพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณาราชบุรี การแสดงมุทิตาจิตศิษย์เก่าที่เป็นพระสังฆราช
พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรีโอกาสอายุ 60 ปี สร้างสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี และความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันต่อโรงเรียนเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

             โอกาสนี้โรงเรียนจัดเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่งพระสังฆราช(มุขนายก) ได้แก่
  1. พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ   ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
  2. พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์   ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา
  3. พระสังฆราชซิลวีโอสิริพงษ์ จรัสศรี   ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี
             และการแสดงมุทิตาจิตพระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรีอายุ 60 ปี ได้แก่
  1. พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์   สิริสุทธิ์
  2. บาทหลวงเสนอ   ดำเนินสะดวก
  3. บาทหลวงสิทธิพล   พานิชอุดม
  4. บาทหลวงเจษฎา   บุญรติวงศ์
  5. บาทหลวงวัชศิลป์   กฤษเจริญ
  6. บาหลวงประสงค์   ยนปลัดยศ
  7. บาทหลวงวิชาญ   กิจเจริญ


             กิจกรรม ประกอบด้วย วจนพิธีกรรมขอพรพระ พิธีระลึกคุณพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนดรุณาราชบุรีด้วยทุนของโรงเรียนดรุณาราชบุรี
การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 4 สถาบันดรุณาราชบุรี (โรงเรียนดรุณาราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา)
เงินจากกองทุนคาเร็ตโต ซึ่งมีรายได้จากการจัดงานคริสตมาสประจำปี การบริจาคเสื้อผ้าผ่านศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี ทั้งนี้เสื้อผ้าได้รับการบริจาคจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Daruna Green การแต่งตั้งสภานักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกมัธยม และแผนกประถม การแสดงของนักเรียน ชุดบายศรีสู่ขวัญ             โรงเรียนดรุณาราฃบุรี ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรีปีที่ 59 ผู้บริหารหน่วยงานราชการ ผู้บริหารหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี สื่อมวลชน สมาชิกสภาอภิบาลวัดนักบุญยอห์นบอสโก และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ภาพข่าว ชุดที่ 1   : ครูประสิทธิชัย คุณธร , ครูสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ ,ครูธีระพล พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)


ภาพข่าว ชุดที่ 2   : ครูประสิทธิชัย คุณธร , ครูสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ ,ครูธีระพล พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)


ภาพข่าว ชุดที่ 3   : ครูประสิทธิชัย คุณธร , ครูสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ ,ครูธีระพล พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)


ภาพข่าว ชุดที่ 4   : ครูประสิทธิชัย คุณธร , ครูสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ ,ครูธีระพล พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)


ภาพข่าว ชุดที่ 5   : ครูประสิทธิชัย คุณธร , ครูสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ ,ครูธีระพล พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)


ภาพข่าว ชุดที่ 6   : ครูประสิทธิชัย คุณธร , ครูสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ ,ครูธีระพล พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)
...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์