Daruna.org » ข่าวสารและกิจกรรม » แผนกมัธยม » ร่วมยินดีนักกีฬาว่ายน้ำ ดรุณาราชบุรี

ร่วมยินดีนักกีฬาว่ายน้ำ ดรุณาราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันว่ายน้ำ PTT Thailand Speed Endurance ,การแข่งขันว่ายน้ำภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ,สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนากีฬากรมทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559


             ในการแข่งขันว่ายน้ำครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

    ชนะเลิศอันดับ 1 ว่ายน้ำท่ากบ 50 เมตร
  • เด็กหญิงปาลิดา   โขจุลธรรม


    รางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รุ่นทั่วไป
  • นาสาวหงลดา   โขจุลธรรม


    รางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 13 ปีหญิง
  • เด็กหญิงปาลิดา   โขจุลธรรม


    รางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รุ่นอายุ 10 ปีหญิง
  • เด็กหญิงกฤติมา   แก้วศิริรัตน์


             นักกีฬาว่ายน้ำฝึกซ้อม โดยนายดนัย อัยราน้อย โดยการสนับสนุนอย่างดียิ่งของผู้ปกครอง นักเรียนที่สนใจฝึกซ้อมว่ายน้ำอย่างจริงจังสามารถติดต่อได้ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนดรุณาราชบุรีภาพข่าว   : นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)
...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์